Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2021

CHÀNG CÓC TÍA

CHÀNG CÓC TÍA ANH TA LÀ CẬU CỦA TRỜI (1) LÀ CON CỦA ĐẤT, LÀ LỜI CỦA DÂN (2,3). ĐÃ TỪNG NẾM TRẢI PHONG TRẦN THIÊN ĐÌNH NỔI TRỐNG, MỘT LẦN KINH THIÊN. L.T.L. _______ (1).Con cóc là cậu ông trời (2).Chuyện cóc kiện trời (3).Nghiến răng chuyển động bốn phương trời (Thơ Lê Thánh Tông) Dòng dõi xuất thân của chàng ta cũng ghê gớm lắm đấy chứ! THƠ VỊNH CON CÓC Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngồi Chép miệng dăm ba con kiến gió Nghiến răng chuyển động bốn phương trời. (Lê Thánh Tông) Lê Thánh Tông (1442 - 1497) là hoàng đế thứ năm của Hoàng triều Lê nước Đại Việt. Ông trị vì từ năm 1460 đến khi qua đời năm 1497, tổng cộng 37 năm, là vị hoàng đế trị vì lâu nhất thời Hậu Lê - giai đoạn Lê sơ trong lịch sử Việt Nam. Thời kỳ của ông được đánh dấu sự hưng thịnh của nhà Hậu Lê nói riêng và chế độ phong kiến Việt Nam nói chung với tên gọi là Hồng Đức Thịnh Thế, một trong bốn thời kỳ hưng thịnh nhất của triều đại phong kiến Việt Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét