Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

 

LỄ KỶ NIỆM 255 NĂM NGÀY SINH (1765 - 2020)

TƯỞNG NIỆM 200 NĂM NGÀY MẤT (1820 - 2020)

ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

VÀ HỘI THẢO KHOA HỌC: “Tiếng Việt trong Truyện Kiều” ĐƯỢC TỔ CHỨC TRONG HAI NGÀY 25 và 26 tháng 9 năm 2020

NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2020:

SÁNG: Hội thảo Khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều”.

CHIỀU: Trao bằng chứng nhận và trao phần thưởng hai cuộc thi:

1. Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” và

2. Cuộc thi “Văn tế Đại thi hào Nguyễn Du”.

NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2020:

SÁNG: 8h00: Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du tại Thị trấn Tiên Điền, Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

CHIỀU TỐI: 20h00: Lê kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh: Số 21 Phan Đình Phùng, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.