Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Về nơi gió cát

LÊ THANH LONG

Về nơi gió cát

Ta về thăm gió trăng ơi!
Về tìm lại giậu mồng tơi, đâu còn.
Mênh mang đây bến trăng non
Bờ tre mái rạ có còn nhớ ta?

Đường đời mấy nẻo sương sa
Người đi gió bụi mắt nhòa thời gian
Về tìm hạt bụi hòa tan
Trăm năm sương gió ngồi than sóng hồ.

Về tìm lại hạt muối khô
Hạt mồ hôi tự bao giờ còn lăn.
Trăng hồ, chiếu đất, trời chăn
Mình trần, nón lá, tóc khăn, chống trời.Quê ơi! Một đĩa dầu vơi
Tháng năm giữ ngọn lửa đời thiêng liêng
Chiều vàng nhuộm cánh sầu miên
Thời gian vỗ sóng nhịp thuyền lênh đênh.