Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Người về


LÊ THANH LONG

Người về

(Kính tiễn Đại Tướng
                         Võ Nguyên Giáp)
Tiễn đưa
Đại Tướng
người người
tiếc thương
khắp cõi
ngang trời lệ sa
Người về
Đảo Yến quê nhà
phất phơ lau trắng
cỏ hoa ngời ngời
Tiếng thơm
để lại đời đời
Gió mưa
vẫn đứng
mỉm cười
thiên thu!
Trong ngần
yên ả sóng ru
Mai sau
còn có
người như…
bây giờ?!
                     (Hà Nội 13.10.2013)


Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Vòng luân hồi

Vòng luân hồi

Em ơi!
         Nước mắt ướt đầm
Nỗi đau tách vỏ,
                    nụ mầm tương lai
Nắng tàn
             mà hạt không phai
Tàn đông là để

                     xuân mai lại hồng.

Bụi thời gian


Bụi thời gian


Thời gian phủ lớp bụi mờ
Chứng nhân lịch sử cõi bờ nước non
Kìa nghe rực rỡ vàng son
Kìa nghe trống dậy lối mòn Chi Lăng.

Kìa nghe sóng nước Bạch Đằng
Thuyền phơi cọc gỗ, dẹp bằng can qua
Thăng Long một cõi sơn hà
Mấy tầng bụi phủ, mấy tòa thành tan.

Sông Thạch Hãn máu đỏ loang
Còn nghe máu chảy hoang tàn Khâm Thiên
Nước non sông núi nối liền
Trang vàng lịch sử vẫn triền miên trôi

Trải bao thế cuộc lở bồi
Máu hòa vào đất bao người dựng nên
Mưa trút xuống, gió cuốn lên
Bóng thời gian phủ bao phen mất - còn

Nắng mưa thế cuộc bào mòn
Làng quê mấy cuộc, vuông tròn mấy phen
Trống đồng ngàn tuổi đã hoen
Xương anh hùng cũng cỏ ken bụi dầy.

Bụi thời gian đã phủ đầy
Vẫn còn vang vọng những ngày vàng son.