Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Người về


LÊ THANH LONG

Người về

(Kính tiễn Đại Tướng
                         Võ Nguyên Giáp)
Tiễn đưa
Đại Tướng
người người
tiếc thương
khắp cõi
ngang trời lệ sa
Người về
Đảo Yến quê nhà
phất phơ lau trắng
cỏ hoa ngời ngời
Tiếng thơm
để lại đời đời
Gió mưa
vẫn đứng
mỉm cười
thiên thu!
Trong ngần
yên ả sóng ru
Mai sau
còn có
người như…
bây giờ?!
                     (Hà Nội 13.10.2013)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét