Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Vô đề


LÊ THANH LONG

Vô đề

Mặt trời:
                    Gác núi buồn tênh
Người dẫm lên cỏ:
                   Gập ghềnh bước chân.
******
Người ngồi bên sóng:
                                    Thẫn thờ
Còn ta:
              Đứng giữa đôi bờ thực hư.


Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

"Buồn trông cửa bể..."


LÊ THANH LONG

“Buồn trông cửa bể…”

Học sinh buông chữ ngoài đầu
Làm đau con chữ, làm rầu nét son
Đêm ngày cha mẹ héo hon
Mải chơi lười học phí mòn thời gian

Mười hai năm, mấy gian nan
Chữ thầy em trả, nghèo nàn em đeo
Cuộc đời biết mấy gieo neo
Chăm đàn gà mái, ao bèo thả lươn

Bạn bè bay khắp muôn phương
Đông tây nam bắc con đường thênh thang
Người tiến sĩ, kẻ cao sang
Giáo sư, bác sĩ, đàng hoàng bước đi

Ngộ ra hiểu được chi chi
Biết đâu là dại, biết gì là khôn?!

Tìm đâu cho tới ngọn nguồn
Thày trò trong đục, xói mòn ở đâu?!
“Buồn trông nội cỏ dàu dàu”
Bể đời kiến thức vẫn màu xanh xanh.