Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Vô đề


LÊ THANH LONG

Vô đề

Mặt trời:
                    Gác núi buồn tênh
Người dẫm lên cỏ:
                   Gập ghềnh bước chân.
******
Người ngồi bên sóng:
                                    Thẫn thờ
Còn ta:
              Đứng giữa đôi bờ thực hư.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét