Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Vũ trụ hát

LÊ THANH LONG

Vũ trụ hát

Lang thang trong cõi luân hồi
Bắt câu thương nhớ, bắt lời tri âm
Ngoài kia vũ trụ âm thầm
Trong này lặng một tiếng trầm nhân gian


Thương nhau ngọt khúc tơ vàng
Nhớ nhau lưu luyến tiếng đàn vọng lâu
Đàn Kiều gẩy khúc tình đâu?
Nguyễn Du thắp lửa ngàn câu thơ thần

Nghe trong vũ trụ trong ngần
Tiếng thơ còn đó xoay vần muôn sau
Ngàn xưa còn đọng chén sầu
Lời xưa vọng lại vẫn nhàu tâm can

Bao giờ tiền bạc tiêu tan
Để nghe vũ trụ ngân vang tiếng đàn!

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Qua

LÊ THANH LONG

Qua

Qua bao nhiêu bậc thời gian
Để lên, để xuống, để sang làm người
Qua bao nhiêu bậc đất trời
Để dân, để nước, để đời bao dung

Qua bao nhiêu núi, nhiêu rừng
Để chân đứng thẳng, để lưng không còng
Qua bao nhiêu suối, nhiêu sông
Để hồn dân tộc tụ trong đồng bào

Qua bao cay đắng, ngọt ngào
Để thương để nhớ, để trào tâm tư
Qua bao xiềng xích, ngục tù
Mới giành được chữ tự do của đời

Vượt qua bao bậc thành người
Dại khôn cũng giữ cái trời ban cho.