Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Trúc Lâm Yên Tử

LÊ THANH LONG

Trúc Lâm Yên Tử

Đến đây mới hiểu Phật Hoàng(1)
Vì sao Người bỏ ngai vàng về đây
Người về với gió với mây
Trúc Lâm Yên Tử sương dày thông reo

Chim ca vượn hót lưng đèo
Từ tâm thánh thiện bước theo chân Người
Trải bao sóng gió đầy vơi
Ngai vàng một thuở - Một trời quyền uy
Trong lòng sẵn mối từ bi
Hay vì nhân thế nỗi gì, mà thôi!
Thông reo vi vút lưng trời
Người đem ánh sáng tỏa ngời ngàn năm

Núi thiêng Thiền phái Trúc Lâm
Non sông chẳng thẹn tao nhân yên lòng
Cõi bờ con cháu Lạc Hồng
Vẫn vang một khúc trống đồng ngàn xưa


Chùa Đồng sương gội nắng mưa
Phật Hoàng đứng đó sao thưa bóng người.
-----------------------
(1)Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258 – 1308)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét