Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

Lê Thanh Long: Thông báo về cuộc thi thơ lục bát lần 2

Lê Thanh Long: Thông báo về cuộc thi thơ lục bát lần 2: THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI THƠ LỤC BÁT LẦN 2    Thi đàn Bình thơ Trường Xuân Việt Nam phát động cuộc thi thơ lục bát lần 2, chủ đề “Quê hươn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét